top of page

Acerca de

Mokymai įmonėms

Komandos formavimas 

Interaktyvus komandos formavimo seminaras - "Pažink save ir kolegą"
 
Seminaro tikslas: Geriau pažinti, sustiprinti ir suartinti kolektyvą. Motyvuoti efektyvesniam darbui.
 
Kuo šis seminaras unikalus? Apjungtos į darnią visumą žmogaus išraiškos priemonės: vaidyba, improvizacija, istorijų pasakojimas, judesys leidžia dalyviams pažvelgti į save ir kitus kitu kampu.
Ypatingas dėmesys bus skirtas praktikai (20% teorija, 80% praktika). Teorija neužrašoma, bet praktiškai „išgyvenama“. Medžiaga įsisavinama kryptingų improvizacijų pagalba,  žaismingai ir su humoru.
 
Nauda: Atslūgs įtampa, sumažės kritikos, vertinimo baimė. Dalyviai taps kūrybiškesni ir išraiškingesni. Sustiprės kolegiškumo, tolerancijos ir bendradarbiavimo jausmas. 
 
Metodika: Pateikiama autorinė metodika, praktiškai pritaikant įvairias komandos formavimo teorijas per vaidybą, improvizaciją, judesį ir istorijų pasakojimą.
Darbas grupėje vyksta teatro principu siekiant grįžtamojo ryšio - vieni veikia, kiti stebi. Taip pat bendraujant porose, mažose grupelėse ir apsijungiant bendrame judesyje.

bottom of page